Witamy na stronie kancelarii

Siedziba Kancelarii mieści się w Pruszkowie, jednakże m.in. ze względu na współpracę z radcami prawnymi i doświadczonymi aplikantami z innych miejscowości, działalność Kancelarii obejmuje w zasadzie obszar całego kraju. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych, rodzinnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, zarówno podmiotów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych.

 

Prawo gospodarcze

Kancelaria udziela porad prawnych, prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców, przygotowuje i opiniuje projekty umów, prowadzi postępowania rejestrowe spółek (zakładanie spółek, rejestracja zmian, wykreślanie spółek z rejestru przedsiębiorców).

Windykacja

W ramach świadczonych przez kancelarię usług mieści się także windykacja należności, prowadzona zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.


Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:
- prawo cywilne,
- prawo spadkowe,
- prawo rodzinne,
- prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych,
- prawo pracy.


Kancelaria udziela porad prawnych, prowadzi stałą obsługę prawną, przygotowuje i opiniuje projekty umów, prowadzi postępowania rejestrowe spółek (zakładanie spółek, rejestracja zmian, wykreślanie spółek z rejestru przedsiębiorców).
Kancelaria oferuje również zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej.
W ramach świadczonych usług mieści się także windykacja należności, prowadzona zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu.