Przed przyjęciem sprawy do prowadzenie uzgadniana  jest z Klientem  wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalenia. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od jej rodzaju, stopnia skomplikowania  i przewidywanego nakładu pracy, a w sprawach o zapłatę także w zależności od wartości przedmiotu sporu.
W przypadku przedsiębiorców, istnieje także możliwość uzgodnienia wynagrodzenia  ryczałtowego lub godzinowego za usługi wykonywane przez Kancelarię.