Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

- prawo cywilne (w tym m.in.: sprawy o zapłatę, odszkodowania, zasiedzenie, wydanie nieruchomości, zniesienie współwłasności, dochodzenie należności za bezumowne korzystanie, wyjawienie majątku dłużnika)

- prawo spadkowe (w tym m.in.: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku)

- prawo rodzinne (w tym m.in.: sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, władzę rodzicielską)

- prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych (w tym m.in.: prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, zakładanie spółek, w tym przygotowywanie projektów aktów założycielskich oraz przeprowadzanie procedury rejestracji w KRS, rejestracja zmian, wykreślanie spółek z rejestru przedsiębiorców, sprawy o zapłatę, w tym także powództwa o zapłatę przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych)

- prawo pracy (w tym m.in.: sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, np. umów o pracę, o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu stosunku pracy).